ชุมชนท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ 
Beauty of Karen ชุมชนท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ (ปกาเกอะญอ) บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
Beauty of Hmong ชุมชนท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ (ม้ง) บ้านแม่สาน้อย - แม่สาใหม่ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
คลิปวีดีโอรวมความประทับใจ และสิ่งที่ได้เรียนรู้ ของกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของชุมชนกลุ่มเป้าหมายฯ และศึกษาดูงาน (ตลาดโรงพักเก่าสรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท กับ ตลาดวัฒนธรรมคนอู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี)
ระหว่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ภายใต้โครงการการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการจัดการตลาดชุมชนวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาตลาดนัดถนนสายวัฒนธรรมและย่านการค้าตลาดโบราณ โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เป็นแหล่งทุน ในการสนับสนุนโครงการวิจัยในพื้นที่ต้นแบบ โดยการศึกษาทั้ง 4 แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ 1) ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทลื้อ เมืองมาง เมืองหย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 2) ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนลาวเวียงหาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 3) ชุมชนวิถีพุทธคลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา และ 4) ชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
คลิปวีดีโอ แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน 
การท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลสันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
การท่องเที่ยวโดยชุมชน เมืองลอง อ.ลอง จ.แพร่ .
การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านแพมบก อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 
การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านห้วยฮี้ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 
การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านท่าสี อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 
การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านห้วยไคร้ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านบุโบย ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล สนับสนุนโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านภู อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร สนับสนุนโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส สนับสนุนโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี สนับสนุนโดย กรมเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
สื่อการเรียนรู้ 

รายการถามจริง ๆ ep1

ผู้บุกเบิดงานพัฒนาและองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) บองประเทศไทย และยังเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้กับองค์การสหประชาชาติ (ITC-UN)

เรียนรู้ การท่องเที่ยวโดยชุมชน ในมิติวัฒนธรรม วิถีชีวิต ของบ้านแม่กำปอง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 
แนะนำ ชุมชนท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ (ไทยอง) บ้านหนองเงือก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 

สรุปสาระสำคัญ ของผลการศึกษา การพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC) ของพื้นที่พิเศษ 7 เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)) 

กิจกรรมพัฒนากลไกชุมชนนักคิดเชิงระบบด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) เพื่อเสริมสร้างการจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงองค์ประกอบของเมืองสร้างสรรค์

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้