บทความ

ทำความเข้าใจ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดย วรพงศ์ ผูกภู่ (บริษัท อาร์แอนด์ดี ครีเอชั่น จำกัด)

ในโลกของความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสาร มีส่วนสำคัญต่อการเปลี่ยนเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาเรียนรู้ของผู้คน การเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่ในห้องเรียนหรือสถาบันการศึกษาอีกต่อไป

ผู้นำในการพัฒนาชุมชน 4 ประเภท มีคุณลักษณะอย่างไร

หนึ่งทศวรรษพัฒนาการของมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนประเทศไทย พ.ศ.2552 - 2562

บริษัท อาร์แอนด์ดี ครีเอชั่น จำกัด ร่วมกับพี่น้องชาวบ้านมูเซอปากทาง ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญเพื่อถวายถังบรรจุน้ำอุปโภคบริโภค และจตุปัจจัย เพื่อซ่อมแซมหลังคาศาลาการเปรียญ วัดดอยเจริญธรรม บ.มูเซอปากทาง ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เงินทำบุญทั้งหมดไม่มีการหักค่าใช้จ่าย ถวายวัดและจัดหาถังน้ำ วัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็น โดยคณะกรรมการชุมชนบ้านมูเซอปากทาง

แหล่งเรียนรู้ การจัดการแหล่งเรียนรู้

Powered by MakeWebEasy.com