บทความ

สรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อการเขียนโครงการและงานวิจัย

สิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญของ ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว นั้นมีอะไรบ้าง ใช่ หรือ ต่าง จากสิ่งเกิดขึ้นมากมาย ในทุกวันนี้อย่างไร ติดตามหาคำตอบร่วมกันครับ ต้องยอมรับว่า ผลิตภัณฑ์(ชุมชน)เป็นสิ่งที่อยู่ควบคู่กับการท่องเที่ยว ในเมืองท่องเที่ยวชั้นนำของโลก ก็ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้ เพราะเป็นสิ่งสร้างรายได้ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น สร้างงาน สร้างอาชีพ ที่ชัดเจน

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้สักประมาณ 5 ปีที่ผ่านมา จะเริ่มชัดเจนและรวดเร็วขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นผลพวงมาจากโลกในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยมีเทคโนโลยีเป็นปัจจัยหลัก ต่อมาคือ การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและโครงสร้างประชากร ซึ่งดูจะเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับชุมชนหนือกลุ่มคนเล็ก ๆ ที่ทำการท่องเที่ยวอยู่ในชนบท แต่สิ่งเหล่านี้ จะไม่มีคำว่าไกลตัวอีกต่อไป ผู้เขียนได้วิเคราะห์ 7 สิ่งที่ต้องเรียนรู้ เพื่อเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงสำหรับแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน

หากมองในมิติคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สิ่งเหล่านี้เป็นรากเหง้าและสิ่งสะท้อนตัวตนของผู้คนแต่ละชาตพันธุ์ เป็นบ่อเกิดความความเจริญรุ่งเรืองในปัจจุบัน รวมทั้งการอธิบายความสัมพันธ์ที่มีต่อกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ มนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันซึ่งเป็นพัฒนาการที่ยาวนานของสังคมมนุษย์ และหากจะมองในมิติเชิงมูลค่าทางเศรษฐกิจ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเหล่านี้เป็นทรัพยากรที่สามารถนำมาต่อยอดให้เกิดการสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ ดังนั้นคงจะสรุปได้ว่า มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม คือ ทรัพย์สมบัติจากบรรพชน ที่รอการนำมาใช้ ซึ่งยิ่งนานวันยิ่งมีคุณค่ามีมูลค่าเพิ่มขึ้น และยิ่งใช้ยิ่งเกิดประโยชน์ แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของความเหมาะสมกับบริบทของสังคมใหม่และการนำมาใช้อย่างยั่งยืน

การใช้ประโยชน์ของพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือ การทำหน้าที่ของพื้นที่สาธารณะยังคงดำรงอยู่ในขณะเดียวกันก็สามารถใช้ประโยชน์ในด้านการท่องเที่ยวของชุมชนได้ด้วย เป็นวิธีการที่สมดุลและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน เพราะสิ่งเหล่านี้คือเสน่ห์และความงดงามของการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ทำความเข้าใจ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดย วรพงศ์ ผูกภู่ (บริษัท อาร์แอนด์ดี ครีเอชั่น จำกัด)

ในโลกของความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสาร มีส่วนสำคัญต่อการเปลี่ยนเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาเรียนรู้ของผู้คน การเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่ในห้องเรียนหรือสถาบันการศึกษาอีกต่อไป

ผู้นำในการพัฒนาชุมชน 4 ประเภท มีคุณลักษณะอย่างไร

หนึ่งทศวรรษพัฒนาการของมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนประเทศไทย พ.ศ.2552 - 2562

บริษัท อาร์แอนด์ดี ครีเอชั่น จำกัด ร่วมกับพี่น้องชาวบ้านมูเซอปากทาง ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญเพื่อถวายถังบรรจุน้ำอุปโภคบริโภค และจตุปัจจัย เพื่อซ่อมแซมหลังคาศาลาการเปรียญ วัดดอยเจริญธรรม บ.มูเซอปากทาง ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เงินทำบุญทั้งหมดไม่มีการหักค่าใช้จ่าย ถวายวัดและจัดหาถังน้ำ วัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็น โดยคณะกรรมการชุมชนบ้านมูเซอปากทาง

แหล่งเรียนรู้ การจัดการแหล่งเรียนรู้

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้