การจัดการแหล่งเรียนรู้

สืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน "ตำนานดิน" การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการบริการและการท่องเที่ยวโดยชุมชน ของบ้านเขาพระ ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง อพท.7)

ในโลกของความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสาร มีส่วนสำคัญต่อการเปลี่ยนเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาเรียนรู้ของผู้คน การเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่ในห้องเรียนหรือสถาบันการศึกษาอีกต่อไป

แหล่งเรียนรู้ การจัดการแหล่งเรียนรู้

Powered by MakeWebEasy.com